Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2015

ekscentryczka
0615 808f 420
Reposted byeffigymonamemartexxx

June 01 2015

ekscentryczka
7280 31c6 420
Tags: Świetlicki
Reposted bycheriMirrrr96

May 31 2015

ekscentryczka
a może?
#szeptycharlotte

May 05 2015

ekscentryczka
Tags: #niewesoło
Reposted byposzukiwaszpianistkadilemmaferPeconcomfortablynumbzyj-kolorowohahatbumblebeeGobepinkelephant

May 01 2015

ekscentryczka
3412 60d1 420
najlepszy.

April 28 2015

ekscentryczka
9444 c8af 420
myśl na dziś.

April 11 2015

ekscentryczka
8818 514f 420

April 10 2015

ekscentryczka
7767 ad89 420
ekscentryczka
6928 1c3c 420
Reposted frommisza misza viadrugs drugs
ekscentryczka
1367 47e2 420
Reposted fromohmylife ohmylife viadrugs drugs
ekscentryczka
Albo czas. Patrz: mamy po dwadzieścia kilka lat, a już przypomnieć nie umiesz,
czy to jaśmin wybuchał i kwitł?
Czy to noce rozłamywał świt czerwony od krakania wron?
Czy to huczała pieśń? Czy może byliśmy szczęśliwi?
— Czesław Miłosz

November 27 2014

ekscentryczka
nauczyłeś mnie być oszczędną w pokazywaniu emocji.
szalenie oszczędną.
nauczyłeś mnie, że nie warto się przywiązywać...
i cierpieć tak okropnie.
pustka.
lęk.

November 03 2014

ekscentryczka
3848 e1f2 420
Tags: #perfect
Reposted bykarolinciaka karolinciaka

November 01 2014

ekscentryczka
Kiedy człowiek pierwszy raz się zakochuje jego życie nieodwracalnie się zmienia i choćby nie wiedzieć jak się próbowało, to uczucie nigdy nie zniknie(...). I cokolwiek byś zrobił, zostanie z tobą. Na zawsze.
— Nicholas Sparks

September 08 2014

ekscentryczka
Play fullscreen
'we meet with a goodbye kiss.'

August 31 2014

ekscentryczka
1610 bf8d 420
oh.
Reposted byvetamarlbororlonatequilacryingangelperfectlylonelysandycoppertetrafarmakonbeetlekeithrazzaroomehhhdemijohn

July 13 2014

ekscentryczka
Ja nie zapomnę tych chwil radosnych, kiedy nie mogąc wydobyć słowa z zapartym tchem patrzyłam Ci w oczy, tak trwała nasza bez słów rozmowa.
— Daab- W moim ogrodzie
Reposted byanotherwaytodieprzeciezwieszzeciekochamwordshurtpraesensprinzessinineedyourlovepie-in-the-skyWeroniikaa
ekscentryczka
(...) zbyt często słyszał, jak ludzie powtarzają, by nie tłumić uczuć, wyrażać emocje, uwolnić ból. On sam uważał, że tłumienie uczuć ma wiele zalet. Jeśli robi się to dostatecznie długo i dostatecznie głęboko, wkrótce przestaje się cokolwiek czuć.
— Neil Gaiman - Amerykańscy bogowie

May 19 2014

ekscentryczka
Reposted fromgemma gemma viafeminine feminine
ekscentryczka
6136 3a3c 420
Reposted fromgemma gemma viafeminine feminine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl